Α΄ Λυκείου

Πρόγραμμα 13 ωρών / εβδομάδα

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες / εβδομάδα

Μαθηματικά 3 ώρες / εβδομάδα

Αρχαία ελληνικά 3 ώρες / εβδομάδα

Φυσική 2 ώρες / εβδομάδα

Χημεία 2 ώρες / εβδομάδα