Δανειστική Βιβλιοθήκη

Στο χώρο του φροντιστηρίου μας λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη με περισσότερους από 500 τίτλους σχολικών βοηθημάτων, λογοτεχνικών βιβλίων και βιβλίων ποικίλου ενδιαφέροντος, στα οποία όλοι οι μαθητές μας έχουν πρόσβαση.