Β’ Λυκείου

Ανθρωπιστικών σπουδών (Πρόγραμμα 11 ωρών / εβδομάδα)

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες / εβδομάδα

Αρχαία ελληνικά 5 ώρες / εβδομάδα

Ιστορία 1 ώρες / εβδομάδα

Λατινικά 2 ώρες / εβδομάδα

 

Θετικών σπουδών (Πρόγραμμα 12 ωρών / εβδομάδα)

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες / εβδομάδα

Μαθηματικά 4 ώρες / εβδομάδα

Φυσική 3 ώρες / εβδομάδα

Χημεία 2 ώρες / εβδομάδα

 

Υγείας και Ζωής (Πρόγραμμα 9 ωρών / εβδομάδα)

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες / εβδομάδα

Φυσική 3 ώρες / εβδομάδα

Χημεία 2 ώρες / εβδομάδα

Βιολογία 1 ώρα / εβδομάδα

 

Οικονομίας και Πληροφορικής (Πρόγραμμα 9 ωρών / εβδομάδα)

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες / εβδομάδα

Μαθηματικά 4 ώρες / εβδομάδα

Α.Ο.Θ.  1 ώρα / εβδομάδα

Α.Ε.Π.  1 ώρα / εβδομάδα

 

Απαραίτητη διευκρίνιση: Τα προγράμματα σπουδών της Β΄ Λυκείου είναι ενδεικτικά, καθώς αναμένεται η εξεταστική διαδικασία και η εξεταστέα ύλη να προσαρμοστούν σύμφωνα με το νέο πολυνομοσχέδιο για την παιδεία.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;