Κοινωνικές & Περιβαλλοντικές Δράσεις

Τα στελέχη και οι μαθητές του φροντιστηρίου μας έχουν τη δυνατότητα ανά τακτά διαστήματα να συμμετέχουν σε διάφορες κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις.

Οι κοινωνικές δράσεις έχουν στόχο την κοινωνική ευαισθητοποίηση των μελλοντικών πολιτών, την καλλιέργεια κοινωνικής συνείδησης και αλτρουισμού και την έμπρακτη διδασκαλία της αξίας του εθελοντισμού.

Οι πολιτιστικές δράσεις (επισκέψεις σε μουσεία και χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος, εκδρομές, σε κάποιες από τις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς, κ.α.) καλλιεργούν την ευαισθησία και την καλαισθησία τους και «εθίζουν» τους μαθητές να σέβονται την πολιτισμική κληρονομιά τόσο την ελληνική όσο και την παγκόσμια.

Οι περιβαλλοντικές δράσεις, τέλος, έχουν ως αποτέλεσμα το σεβασμό του περιβάλλοντος και την αντίληψη του ανθρώπου ως ενός κρίκου της περιβαλλοντικής αλυσίδας.