Γυμνάσιο

Τμήματα καθημερινής μελέτης (Πρόγραμμα 20 ωρών / εβδομάδα)

Θεωρητικά μαθήματα  2 ώρες / ημέρα

Θετικά μαθήματα 2 ώρες / ημέρα

Τμήματα προετοιμασίας Λυκείου

Κατόπιν συνεννόησης παρέχεται η δυνατότητα μαθημάτων προετοιμασίας για το Λύκειο ή μαθημάτων περαιτέρω ενίσχυσης της σχολικής επίδοσης.

Τμήματα προετοιμασίας για εισαγωγή σε ιδιωτικά σχολεία με υποτροφία

Κατόπιν συνεννόησης παρέχεται η δυνατότητα μαθημάτων προετοιμασίας για εισαγωγή σε ιδιωτικά σχολεία με υποτροφία.