Γυμνάσιο

Φροντιστηριακά Τμήματα

                              Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γλώσσα & Λογοτεχνία 1 ώρα / εβδομάδα

Μαθηματικά 2 ώρες / εβδομάδα

Αρχαία Ελληνικά 2 ώρες / εβδομάδα

 

                     Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

        Γλώσσα & Λογοτεχνία 1 ώρα / εβδομάδα

        Μαθηματικά 2 ώρες / εβδομάδα

        Αρχαία Ελληνικά 2 ώρες / εβδομάδα

 

                             Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

       Γλώσσα & Λογοτεχνία 2 ώρες / εβδομάδα

       Μαθηματικά 2 ώρες / εβδομάδα

       Αρχαία Ελληνικά 2 ώρες / εβδομάδα

      Φυσική  2 ώρες / εβδομάδα

      Χημεία  2 ώρες / εβδομάδα

Τμήματα προετοιμασίας για εισαγωγή σε ιδιωτικά σχολεία με υποτροφία

Κατόπιν συνεννόησης σας παρέχουμε την δυνατότητα μαθημάτων προετοιμασίας για εισαγωγή σε ιδιωτικά σχολεία με υποτροφία.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;