Γυμνάσιο

Φροντιστηριακ΄΄α Τμήματα

Γλώσσα & Λογοτεχνία 2 ώρες / εβδομάδα

Μαθηματικά 2 ώρες / εβδομάδα

Αρχαία Ελληνικά 2 ώρες / εβδομάδα

Φυσική 1 ή 2 ώρες / εβδομάδα

Χημεία 1 ή 2 ώρες / εβδομάδα

Τμήματα προετοιμασίας για εισαγωγή σε ιδιωτικά σχολεία με υποτροφία

Κατόπιν συνεννόησης παρέχεται η δυνατότητα μαθημάτων προετοιμασίας για εισαγωγή σε ιδιωτικά σχολεία με υποτροφία.