Σύμβουλος Καθηγητής

Ο σύμβουλος καθηγητής αποτελεί το πρόσωπο εμπιστοσύνης για τον κάθε μαθητή αλλά και τον κάθε γονιό. Αρμοδιότητά του είναι να οργανώνει το χρόνο και το πρόγραμμα μελέτης του μαθητή, να ενημερώνει τον γονιό για πιθανά θετικά ή αρνητικά σημεία στην εκπαιδευτική του πορεία και την κοινωνικοποίηση του, να είναι ο αποδέκτης των ανησυχιών και των προβληματισμών του μαθητή αλλά και του γονιού και λειτουργεί πάντα την κατεύθυνση της σωστής πορείας του μαθητή και της υγιούς σχέσης με τον κοινωνικό του περίγυρο, στενότερο ή ευρύτερο.