ΕΠΑΛ

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (Πρόγραμμα 6 ωρών / εβδομάδα)

Γλώσσα 3 ώρες / εβδομάδα

Μαθηματικά 3 ώρες / εβδομάδα

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (Πρόγραμμα 6 ωρών / εβδομάδα)

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες / εβδομάδα

Μαθηματικά 3 ώρες / εβδομάδα

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (Πρόγραμμα 10 ωρών / εβδομάδα)

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 4 ώρες / εβδομάδα

Μαθηματικά 3 ώρες / εβδομάδα

Μάθημα ειδικότητας (α΄) 2 ώρες / εβδομάδα

Μάθημα ειδικότητας (β΄) 1 ώρα / εβδομάδα