Η φιλοσοφία μας

Ο περισσότερος κόσμος αντιλαμβάνεται την ύπαρξη και λειτουργία των φροντιστηρίων, αλλά και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εν γένει ως ενδιάμεσο σταθμό και μέσο για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όμως η παιδεία σε κάθε έκφανσή της δεν πρέπει να αποτελεί μέσο αλλά αυτοσκοπό και μάλιστα υψηλό. Βασισμένη σε αυτήν την αρχή η λειτουργία του φροντιστηρίου μας έχει μόνο θετικά να προσφέρει σε γονέα και μαθητή.

Έτσι, ο μαθητής που επιλέγει το «Φροντιστήριο ΨΩΜΙΑΔΗΣ» εισέρχεται σε έναν κόσμο όχι μόνο χρηστικής γνώσης αλλά και ευρύτερης παιδείας, καλλιεργεί το χαρακτήρα του και αποκτά άποψη για τα πράγματα, που δεν οριοθετείται από στερεότυπα.

Ο γονιός, από την άλλη, που μας εμπιστεύεται γνωρίζει ότι στο παιδί του παρέχεται η πιο σωστή καθοδήγηση σε εκπαιδευτικά ζητήματα, ώστε να ολοκληρώσει απρόσκοπτα τη φοίτηση του στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο χωρίς να χρειαστεί ο ίδιος να ανησυχεί για οτιδήποτε. Επίσης, είναι σίγουρος ότι λαμβάνει ανά πάσα στιγμή ειλικρινή ενημέρωση για την εκπαιδευτική πορεία του παιδιού του χωρίς ωραιοποιήσεις, υπεκφυγές, και τακτικισμούς.