Γ’ Λυκείου

Ανθρωπιστικών σπουδών (Πρόγραμμα 15 ωρών / εβδομάδα)

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες / εβδομάδα

Αρχαία ελληνικά 6 ώρες / εβδομάδα

Ιστορία 3 ώρες / εβδομάδα

Λατινικά 3 ώρες / εβδομάδα

 

Θετικών σπουδών (Πρόγραμμα 16 ωρών / εβδομάδα)

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες / εβδομάδα

Μαθηματικά 5 ώρες / εβδομάδα

Φυσική 4 ώρες / εβδομάδα

Χημεία 4 ώρες / εβδομάδα

 

Υγείας και Ζωής (Πρόγραμμα 14 ωρών / εβδομάδα)

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες / εβδομάδα

Φυσική 4 ώρες / εβδομάδα

Χημεία 4 ώρες / εβδομάδα

Βιολογία 3 ώρες / εβδομάδα

 

Οικονομίας και Πληροφορικής (Πρόγραμμα 14 ωρών / εβδομάδα)

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες / εβδομάδα

Μαθηματικά 5 ώρες / εβδομάδα

Α.Ο.Θ.  3 ώρα / εβδομάδα

Α.Ε.Π.  3 ώρα / εβδομάδα

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;