Οι Εκδόσεις μας

Το «Φροντιστήριο ΨΩΜΙΑΔΗΣ» παρέχει στους μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου σημειώσεις σε μορφή βιβλίων, ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος βαθμός οργάνωσης της ύλης και του εποπτικού υλικού των μαθημάτων. Όλα τα βιβλία του φροντιστηρίου διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στους μαθητές μας.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 157.

Απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ ΓΕ.Λ. (Ανθρωπιστικών Σπουδών).

Την επιμέλειά του ανέλαβε ο καθηγητής μας Γιώργος Ψωμιάδης.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 95.

Απευθύνεται σε μαθητές Α΄   ΓΕ.Λ.

Την επιμέλειά του ανέλαβε η καθηγήτριά μας Νένα Κατικαρίδου.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 106.

Απευθύνεται σε μαθητές Β΄   ΓΕ.Λ.

Την επιμέλειά του ανέλαβε ο καθηγητής μας Κώστας Ευσταθιάδης.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 181.

Απευθύνεται σε μαθητές Β΄   και Γ΄   ΓΕ.Λ. (Ανθρωπιστικών Σπουδών).

Την επιμέλειά του ανέλαβε ο καθηγητής μας Γιώργος Χρανιώτης.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 157.

Απευθύνεται σε μαθητές Β΄   ΓΕ.Λ. (Ανθρωπιστικών Σπουδών).

Την επιμέλειά του ανέλαβε ο καθηγητής μας Γιώργος Ψωμιάδης.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 274.

Απευθύνεται σε μαθητές Β΄   και Γ΄   ΓΕ.Λ. (Σπουδών Υγείας-Ζωής).

Την επιμέλειά του ανέλαβε ο καθηγητής μας Μιχάλης Μαβίδης.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 249.

Απευθύνεται σε μαθητές Β΄   και Γ΄   ΓΕ.Λ. (Σπουδών Οικονομίας-Πληροφορικής).

Την επιμέλειά του ανέλαβε η καθηγήτριά μας Μαρία Μυλωνά.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 64.

Απευθύνεται σε μαθητές Β΄   ΓΕ.Λ. (Ανθρωπιστικών Σπουδών).

Την επιμέλειά του ανέλαβε ο καθηγητής μας Γιώργος Ψωμιάδης.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 160.

Απευθύνεται σε μαθητές Α΄   ΓΕ.Λ.

Την επιμέλειά του ανέλαβε ο καθηγητής μας Γιώργος Ψωμιάδης.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 49.

Απευθύνεται σε μαθητές Γ΄   Γυμνασίου.

Την επιμέλειά του ανέλαβε η καθηγήτριά μας Έλσα Κουτσούλη.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 40.

Απευθύνεται σε μαθητές Α΄   ΓΕ.Λ.

Την επιμέλειά του ανέλαβε η καθηγήτριά μας Γιώτα Καρβούνη.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 205.

Απευθύνεται σε μαθητές Γ΄   ΓΕ.Λ. (Ανθρωπιστικών Σπουδών).

Την επιμέλειά του ανέλαβε ο καθηγητής μας Γιώργος Ψωμιάδης.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 228.

Απευθύνεται σε μαθητές Α΄   Β΄   Γ΄   Γυμνασίου και Α΄   Β΄   Γ΄   ΓΕ.Λ. (Ανθρωπιστικών Σπουδών).

Την επιμέλειά του ανέλαβε ο καθηγητής μας Γιώργος Ψωμιάδης.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 247.

Απευθύνεται σε μαθητές Β΄   και Γ΄   ΓΕ.Λ. (Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας-Πληροφορικής)

Την επιμέλειά του ανέλαβε ο καθηγητής μας Κώστας Ευσταθιάδης.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 88.

Απευθύνεται σε μαθητές Β΄   ΓΕ.Λ. (Σπουδών Υγείας-Ζωής).

Την επιμέλειά του ανέλαβε η καθηγήτριά μας Νένα Κατικαρίδου.