Οι Εκδόσεις μας

Το «Φροντιστήριο ΨΩΜΙΑΔΗΣ» παρέχει στους μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου σημειώσεις σε μορφή βιβλίων, ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος βαθμός οργάνωσης της ύλης και του εποπτικού υλικού των μαθημάτων. Όλα τα βιβλία του φροντιστηρίου διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στους μαθητές μας.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 394.

Απευθύνεται σε μαθητές Α΄ ΓΕ.Λ.

Την επιμέλειά του ανέλαβε η καθηγήτριά μας Έλσα Κουτσούλη.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 95.

Απευθύνεται σε μαθητές Α΄   ΓΕ.Λ.

Την επιμέλειά του ανέλαβε ο καθηγητής μας Δήμος Χρήστου.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 40.

Απευθύνεται σε μαθητές Α΄   ΓΕ.Λ.

Την επιμέλειά του ανέλαβε ο καθηγητής μας Ελευθέριος Στυλπνόπουλος.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 250.

Απευθύνεται σε μαθητές Α΄  ΓΕ.Λ.

Την επιμέλειά του ανέλαβε ο καθηγητής μας Γιώργος Ψωμιάδης.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 394.

Απευθύνεται σε μαθητές Α΄ ΓΕ.Λ.

Την επιμέλειά του ανέλαβε η καθηγήτριά μας Ιωάννα Παπαχαρισίου.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 239.

Απευθύνεται σε μαθητές Β΄ ΓΕ.Λ.

Την επιμέλειά του ανέλαβε η καθηγήτριά μας Ιωάννα Παπαχαρισίου.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 653.

Απευθύνεται σε μαθητές Β΄ ΓΕ.Λ.

Την επιμέλειά του ανέλαβε η καθηγήτριά μας Ιωάννα Παπαχαρισίου.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 274.

Απευθύνεται σε μαθητές Β΄ ΓΕ.Λ. (Ανθρωπιστικών Σπουδών).

Την επιμέλειά του ανέλαβε ο καθηγητής μας Γιώργος Ψωμιάδης.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 181.

Απευθύνεται σε μαθητές Β΄ και Γ΄ ΓΕ.Λ. (Ανθρωπιστικών Σπουδών).

Την επιμέλειά του ανέλαβε ο καθηγητής μας Θεόδωρος Γιαννόπουλος.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 75.

Απευθύνεται σε μαθητές Β΄ ΓΕ.Λ. (Ανθρωπιστικών Σπουδών).

Την επιμέλειά του ανέλαβε ο καθηγητής μας Γιώργος Ψωμιάδης.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 216.

Απευθύνεται σε μαθητές Β΄ ΓΕ.Λ. (Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας-Ζωής).

Την επιμέλειά του ανέλαβε η καθηγήτριά μας Αναστασία Σαμαρά.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 88.

Απευθύνεται σε μαθητές Β΄ ΓΕ.Λ. (Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας-Ζωής).

Την επιμέλειά του ανέλαβε ο καθηγητής μας Δήμος Χρήστου.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 274.

Απευθύνεται σε μαθητές Β΄ και Γ΄ ΓΕ.Λ. (Σπουδών Υγείας-Ζωής).

Την επιμέλειά του ανέλαβε η καθηγήτριά μας Χαρούλα Αχίλλα.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 238.

Απευθύνεται σε μαθητές Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ ΓΕ.Λ. (Ανθρωπιστικών Σπουδών).

Την επιμέλειά του ανέλαβε ο καθηγητής μας Γιώργος Ψωμιάδης.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 62.

Απευθύνεται σε μαθητές Β΄ και Γ΄ ΓΕ.Λ. (Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας-Πληροφορικής)

Την επιμέλειά του ανέλαβε η καθηγήτριά μας Έλσα Κουτσούλη.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 174.

Απευθύνεται σε μαθητές Β΄ και Γ΄ ΓΕ.Λ. (Σπουδών Οικονομίας-Πληροφορικής).

Την επιμέλειά του ανέλαβε η καθηγήτριά μας Δέσποινα Σούλη.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 525.

Απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ ΓΕ.Λ.

Την επιμέλειά του ανέλαβε η καθηγήτριά μας Ιωάννα Παπαχαρισίου.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 389.

Απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ ΓΕ.Λ.

Την επιμέλειά του ανέλαβε η καθηγήτριά μας Ιωάννα Παπαχαρισίου.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 265.

Απευθύνεται σε μαθητές Β΄ και Γ΄ ΓΕ.Λ. (Ανθρωπιστικών Σπουδών).

Την επιμέλειά του ανέλαβε ο καθηγητής μας Γιώργος Ψωμιάδης.

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Αριθμός σελίδων 410.

Απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ ΓΕ.Λ. (Ανθρωπιστικών Σπουδών).

Την επιμέλειά του ανέλαβε ο καθηγητής μας Γιώργος Ψωμιάδης.