Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί για έναν εκπαιδευτικό φορέα μία εξίσου σημαντική δραστηριότητα με το εκπαιδευτικό του έργο. Επομένως δεν μπορεί να θεωρείται σε καμία περίπτωση δευτερεύων. Με το δεδομένο αυτό το «Φροντιστήριο ΨΩΜΙΑΔΗΣ» παρέχει στήριξη σε τρία επίπεδα:

Α) Σε συνεργασία με πλατφόρμα πληροφόρησης για τις σχολές και τα επαγγέλματα βοηθά στην επιλογή κατεύθυνσης τους μαθητές όλων των τάξεων (ιδίως των μικρών), οι οποίοι μπορούν να έχουν συνεχή πρόσβαση και ενημέρωση μέσω των κωδικών που τους παρέχονται από το φροντιστήριο.

Β) Διοργανώνει ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού για την Γ΄ Λυκείου αλλά και τις υπόλοιπες τάξεις με στόχο την στήριξη των μαθητών στην επιλογή κατεύθυνσης, στην εκπόνηση των Μηχανογραφικών τους Δελτίων, στην επιλογή σχολής φοίτησης κ.α.

Γ) Συνεργάζεται με εγνωσμένης αξίας κέντρα επαγγελματικού προσανατολισμού δίνοντας σε όλους τους μαθητές του τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξατομικευμένες συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ώστε να επιλέξουν τη σχολή στην οποία θα φοιτήσουν αλλά και το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν στο μέλλον ανάλογα με τις δυνατότητες, τις δεξιότητες και την προσωπικότητά τους.