Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί για έναν εκπαιδευτικό φορέα μία εξίσου σημαντική δραστηριότητα με το εκπαιδευτικό του έργο. Επομένως δεν μπορεί να θεωρείται σε καμία περίπτωση δευτερεύων. Με το δεδομένο αυτό το «Φροντιστήριο ΨΩΜΙΑΔΗΣ» παρέχει στήριξη σε τρία επίπεδα:

Α) Σε συνεργασία με πλατφόρμα πληροφόρησης για τις σχολές και τα επαγγέλματα βοηθά στην επιλογή κατεύθυνσης τους μαθητές όλων των τάξεων (ιδίως των μικρών), οι οποίοι μπορούν να έχουν συνεχή πρόσβαση και ενημέρωση μέσω των κωδικών που τους παρέχονται από το φροντιστήριο.

Β) Παρέχει δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και επιλογής κατεύθυνσης στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, της Α΄ Λυκείου και της Β΄ Λυκείου.

Γ) Προσφέρει δωρεάν εγνωσμένης αξίας τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλους τους μαθητές της
Γ΄ Λυκείου
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ώστε να τους βοηθήσει πολύπλευρα και ουσιωδώς στην επιλογή της σχολής στην οποία θα φοιτήσουν αλλά και επαγγέλματος που θα ακολουθήσουν στο μέλλον ανάλογα με τις δυνατότητες, τις δεξιότητες και την προσωπικότητά τους.