Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Είναι δεδομένη για κάθε μαθητή Γ΄ Λυκείου του φροντιστηρίου μας η ενημέρωση για ημερομηνίες εξετάσεων, δηλώσεων και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου ενδιαφέρει τους μαθητές και η βοήθεια στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού του δελτίου.