Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών

Ψωμιάδης | Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Οι καθηγητές μας σε συνεργασία με την πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στην ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών, κυρία Ιωάννα Παπαχαρισίου, εντοπίζουν άμεσα οποιαδήποτε υποψία μαθησιακής δυσκολίας, ώστε να ενημερώνουμε και να κατευθύνουμε μαθητές και γονείς και να βρίσκουμε την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εκπαιδευτική πρόταση εξατομικευμένα για το δικό σας παιδί.