Εκπτωτικό πρόγραμμα «B.a.F.»

Οι παρέες γράφουν ιστορία, γι’ αυτό… «Bring a Friend». Σύστησέ μας ένα φίλο ή μια φίλη σου! Με την εγγραφή του / της κερδίζετε και οι δύο από 10% έκπτωση στα συνολικά ετήσια δίδακτρα!

Το πρόγραμμα B.a.F. αφορά μόνο στα πλήρη προγράμματα Γυμνασίου και Λυκείου και εφαρμόζεται σε «φίλους-μαθητές» που επιθυμούν να φοιτήσουν στο ίδιο ή ανάλογο τμήμα της ίδιας ή ανάλογης τάξης. Προϋποθέτει την έγκριση της εγγραφής του «φίλου-μαθητή» από τη διεύθυνση του φροντιστηρίου. Τυχόν παύση της φοίτησης του «φίλου-μαθητή» κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους αίρει το σύνολο της έκπτωσης B.a.f. από τον μαθητή που τον πρότεινε.

Λειτουργεί συνδυαστικά με την εκπτωτικό πρόγραμμα «c.c.».

Το πρόγραμμα δεν ισχύει στα ιδιαίτερα μαθήματα.

Η έκπτωση ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση των τμημάτων μας σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα.