Νέα ύλη ή … όχι ακόμη;

(Άρθρο του Γεώργιου Ψωμιάδη, Καθηγητή – Φιλολόγου, Διευθυντή Σπουδών του Φροντιστηρίου «ΨΩΜΙΑΔΗΣ»)      Δημοσιεύτηκε ήδη από τις 22 Ιουλίου 2020 η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για την εισαγωγή…